Breaking News

Berjaya Pada Zamannya


Dibalik rerumputan ini ada kereta baja yang mungkin sangat berjaya pada zamannya, berjaya saat ini belum tentu jaminan utk tidak ditelantarkan pada masa yang akan datang.


Tidak ada komentar